Wichmassage.dk

Logo og hjemmeside

Hjemmeside og logo til massør Peter Wich. Tanken bag logoet var at integrere Wich Massage’s initialer. Dette gjorde jeg ved en abstrakt fortolkning af et menneske der ligger ned, som samtidig danner forbogstaverne W og M.